top of page

INNKALLING ÅRSMØTE 2022

Tirsdag 24. mai 2022

Kl. 19:00 - 21:00

Spjelkavik Panorama

Årsregnskap 2021

Godkjent årsregnskap kan mottas ved skriftlig forespørsel til tore@teamspjelkavika.no. Ellers blir det tilgjengelig og delt ut på årsmøtet.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av ordstyrer

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Budsjett

6. Vedtektsendringer (se forslag til vedtektsendring vedlagt)

7. Styresammensetning - Leder og et nytt styremedlem er på valg. (forslag er å beholde dagens styre)

8. Innkomne saker

 

Nye forslag

Det presiseres at forslag som ønskes behandlet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet skal avholdes. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Team Spjelkavika.

bottom of page