top of page

INNKALLING til ÅRSMØTE 2023

15. juni 2023

Kl. 19:00 - 21:00

Spjelkavik Panorama

Årsregnskap 2022

Godkjent årsregnskap kan mottas ved skriftlig forespørsel til tore@teamspjelkavika.no. Ellers blir det tilgjengelig og delt ut på årsmøtet.

Dagsorden (foreløpig)

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av ordstyrer

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Budsjett

6.

7.

8. Innkomne saker

 

Nye forslag

Det presiseres at forslag som ønskes behandlet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet skal avholdes. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Team Spjelkavika.

bottom of page